R&G Metal Shaping

Dia Mundial del Disseny Industrial

El 29 de juny es commemora el Dia Mundial del Disseny Industrial, una data dedicada a reconèixer la feina dels professionals que milloren la qualitat de vida a través del disseny. Aquest dia, instaurat el 2007 pel Consell Internacional de Societats de Disseny Industrial (ICSID), coincideix amb la fundació del Consell i busca promoure el coneixement del disseny industrial i homenatjar els seus professionals.

Què és el Disseny Industrial?

El Disseny Industrial s'encarrega de la creació, el desenvolupament i la transformació de productes i materials, des de la seva conceptualització fins a la producció massiva, adaptant-se a les necessitats dels consumidors. Aquesta disciplina abasta diverses àrees com:

  • Disseny de Productes: Innovació en la creació dobjectes funcionals i estètics.

  • Enginyeria de Disseny: Integració denginyeria i disseny per a solucions òptimes.

  • Components i Prototips: Desenvolupament i prova de peces i models.

  • Disseny d'Estructures: Creació de suports i construccions eficients.

És una eina fonamental en els àmbits econòmic, social, cultural i ambiental, i proporciona solucions creatives a problemes quotidians.

La importància per a R&G

A RG, el disseny és vital per transformar idees innovadores en productes tangibles que milloren la vida i aporten valor a la societat. Apliquem el disseny industrial als nostres projectes per desenvolupar solucions eficients, sostenibles i atractives. El nostre equip de disseny treballa en estreta col·laboració amb clients i altres departaments per garantir que cada producte no només compleixi expectatives funcionals, sinó que també ofereixi una experiència estètica i pràctica superior.

Com ho utilitzem:

  • Crear Productes Innovadors: Que combinen funcionalitat i estètica.
  • Optimitzar Processos de Producció: Assegurar eficiència i qualitat.
  • Desenvolupar Prototips: Per validar i perfeccionar dissenys abans de la producció massiva.
  • Personalitzar Solucions: Adaptant-nos a les necessitats específiques de cada projecte i client.

Celebracions del Dia Mundial del Disseny Industrial

La celebració inclou simposis, conversatoris i conferències, tant presencials com a virtuals. Professionals del disseny comparteixen històries, experiències i noves tendències, enriquint el coneixement del disseny.

Gràcies a tots els dissenyadors industrials per la seva creativitat i contribució al progrés de la nostra societat. Feliç Dia Mundial del Disseny Industrial!

Obtingueu informació de novetats que té R&G Metal Shaping com ara noves màquines, serveis, obtenció de noves certificacions, esdeveniments en què formés part l'empresa i moltes més informacions rellevants. En subscriure't obtindràs informacions exclusives i podràs mantenir-te al dia en relació amb R&G Metal Shaping.