R&G Metal Shaping

Operari de soldadura

Operari de soldadura-vacants de treball

Rols de l'operari de soldadura:

A R&G Metal Shaping els nostres operaris de soldadura realitzen tasques relacionades amb l'assemblatge de peces amb diferents sistemes de soldadura.

Tasques i responsabilitats:

 • Identificar i resoldre els problemes que sorgeixin en el curs de la feina.
 • Complir la normativa de seguretat i d'higiene establerta.
 • Construir els productes seguint les ordres de treball.
 • Tenir cura de l'ordre i la neteja del lloc de treball.
 • Tenir cura de la màquina, la instal·lació i els instruments de mesura.
 • Efectuar l'autocontrol de les operacions.
 • Seguir els plans de manteniment preventiu dissenyats a curt, mitjà i llarg termini.
 • Realitzar el manteniment i reparació de màquines, equips i instal·lacions.
 • Complir la normativa interna de gestió ambiental.

Tasques relacionades:

 • Manteniment
 • Seguretat
 • Autocontrol
 • Preservació de productes
 • Medi Ambient

Formació i experiència necessària:

 • FPII/Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Coneixements de dibuix tècnic.
 • Coneixements de soldadura MMA, MIG I TIG.
 • Coneixements de PRL.
 • Experiència mínima demostrable 3 anys.

Competències necessàries per a la nostra vacant d'operari de soldadura:

 • Flexibilitat mental
 • Capacitat d´anàlisi d´informació
 • Creativitat
 • Destreses datenció
 • Organització
 • Responsabilitat
 • Sensibilitat Ambiental

Si compleixes els requisits i estàs interessat/da a formar part del nostre equip com a Operari de Soldadura, pots emplenar el següent formulari: