R&G Metal Shaping

Política de qualitat i medi ambient

A R&G Metal Shaping seguim els següents estàndards de qualitat i medi ambient: 

UNE-EN9100

de requisits per a aviació, espacials i de defensa

* Espera d'emissió de certificat

ISO9001: 2015

assegurament de la qualitat

ISO14001:2015

gestió mediambiental

EN1090-3

Execució d'estructures metàl·liques

* Espera d'emissió de certificat

ISO3834

requisits de qualitat per a la soldadura per fusió de materials metàl·lics

* Espera d'emissió de certificat

La Direcció de R&G Metal Shaping, SL planxisteria industrial (conformació metàl·lica) en acer al carboni, acer inoxidable i alumini, expressa el seu compromís amb el Sistema de Qualitat i Medi Ambient implantat a l'organització. Aquest sistema s'assenta en els següents valors de la nostra organització:

Compromís - Confiança - Sostenibilitat - Professionalitat - Eficàcia - Responsabilitat

Per tant, la nostra missió és aportar valor estratègic a les empreses, per mitjà d'un servei de qualitat, perquè aquestes assoleixin l'excel·lència en els seus projectes i productes.
Per això i per mantenir i millorar contínuament el nostre Sistema de Qualitat i Medi Ambient, basat en les normes ISO 9001, EN 9100 i ISO 14001, la Direcció de R&G Metal Shaping, SL i els seus empleats es comprometen a:

  • Aconseguir un producte amb gran qualitat final, segur i que compleixi els requisits i les expectatives dels nostres clients, com a resultat d'accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora contínua durant tot el cicle de prestació del nostre servei, prestant especial atenció al compliment dels terminis de lliurament.
  • Vetllar per a la prevenció els factors que puguin impactar en la seguretat del producte, incloent-hi els factors humans i promocionar el comportament ètic.
  • Protegir el medi ambient, prevenir la contaminació, reduir els residus, controlar el consum de recursos naturals i qualsevol altre aspecte en què tinguem control.
  • Fer que cada àrea de lempresa es consideri proveïdora i client daltres àrees de lempresa, ja que la qualitat és una tasca comuna a totes elles. Cada treballador de lempresa és el responsable de la qualitat de la seva feina.
  • Complir amb tots els requisits legals i reglamentaris que ens apliquen.
  • Establir Objectius de Qualitat i Medi Ambient periòdicament, planificant les accions, responsables, terminis i recursos per a la seva consecució, i fer un seguiment adequat cap a la seva consecució.
  • Identificar aquells riscos associats als nostres processos, activitats i entorn, tant intern com extern, per prendre les accions necessàries per abordar-los, i així prevenir els efectes no desitjats i augmentar-ne els desitjables.
  • La Direcció sassegura que aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient és entesa i aplicada per tot el personal de R&G Metal Shaping, SL mitjançant xerrades i reunions de sensibilització i formació, i que es troba disponible per a les parts interessades pertinents.
 

La Direcció
R&G Metal Shaping, SL
Abril 2023

Com et podem ajudar?

Posa't en contacte amb nosaltres avui mateix perquè puguem estudiar la necessitat concreta de la teva empresa.