R&G Metal Shaping

Serveis de Soldadura

En l'àmbit de la conformació i els serveis de soldadura per a la unió de metalls, la soldadura es destaca com un art tècnic essencial. Entre les diverses tècniques de soldadura, les modalitats TIG, MIG, MMA i Làser són les que ressalten per la seva eficiència, precisió i adaptabilitat. A R&G Metal Shaping, hem perfeccionat aquestes tècniques i, com a testimoni de la nostra dedicació, posseïm una certificació ISO que recolza el nostre compromís amb l'excel·lència.

Què és el servei de Soldadura TIG, MIG, MMA i Làser?

MMA (Manual Metall Arc): També conegut com a soldadura amb elèctrode revestit, és un dels mètodes més antics i versàtils, on la font de calor prové d'un arc format entre el metall base i l'elèctrode.

MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas): Aquests processos de soldadura utilitzen un arc elèctric establert entre un elèctrode consumible (filferro) i la peça a soldar. Aquest arc es protegeix amb un gas o una barreja de gasos que evita la contaminació del cordó de soldadura. Mentre que MIG utilitza gasos inerts per soldar metalls no ferrosos, els serveis de soldadura MAG s'utilitza amb gasos actius per a acers i altres metalls ferrosos. 

FANUC Robot M-800

TIG (Tungsten Inert Gas): Aquest procés utilitza un elèctrode no consumible de tungstè i el material d'aportació s'introdueix manualment. És altament precís i s'utilitza especialment per a metalls prims i soldadures que requereixin acabats d'alta qualitat.

Làser: és un procés que utilitza un raig làser concentrat com a font de calor per fusionar dues peces de metall. Aquest procés és conegut per ser altament eficient, capaç de produir soldadures d'alta qualitat a una velocitat molt més gran que altres mètodes convencionals. A més, pel fet que l'àrea afectada per la calor és molt petita, la deformació i l'estrès a les peces soldades són mínims, cosa que es tradueix en unions més fortes i més netes.

Serveis de Soldadura

Com s'utilitza:

Cada tècnica als serveis de soldadura té la seva pròpia metodologia. Per exemple, a la soldadura MIG, s'utilitza una pistola que alimenta el filferro i allibera el gas protector. A TIG, el material d'aportació s'introdueix manualment mentre es controla l'arc amb un pedal. A MMA, s'usa un elèctrode revestit que es consumeix a mesura que s'avança a la soldadura. Finalment, el Làser és un feix de llum làser per unir dos materials metàl·lics.

La nostra Certificació ISO en serveis de soldadura:

A R&G Metal Shaping, ens esforcem per garantir que cada servei de soldadura compleixi amb els estàndards de qualitat més alts. És per això que hem obtingut una certificació ISO específica pels nostres processos de soldadura. Aquesta certificació no sols vàlida la competència i habilitat dels nostres soldadors, sinó que també garanteix que els procediments i equips que utilitzem compleixen amb normes internacionals. És una prova del nostre compromís amb l'excel·lència i una garantia addicional per als nostres clients que cada soldadura realitzada a R&G Metal Shaping és de la millor qualitat possible.

Ja sigui TIG, MIG, MMA o Làser, a R&G Metal Shaping dominem aquestes tècniques de serveis de soldadura, garantint unions fortes i duradores. Continuem invertint en formació i tecnologia per oferir solucions òptimes als nostres clients. Així, ja sigui que requereixes una estructura robusta o un acabat detallat, pots confiar que les mans expertes a R&G Metal Shaping t'oferiran resultats excepcionals.

Obtingueu informació de novetats que té R&G Metal Shaping com ara noves màquines, serveis, obtenció de noves certificacions, esdeveniments en què formés part l'empresa i moltes més informacions rellevants. En subscriure't obtindràs informacions exclusives i podràs mantenir-te al dia en relació amb R&G Metal Shaping.