R&G Metal Shaping

Implementació de l'Escàner làser 3D a la planxisteria industrial

A R&G Metal Shaping hem implementat l'Escàner làser 3D, utilitzant un escàner HandySCAN 3D. És una tecnologia utilitzada a la planxisteria industrial per capturar dades tridimensionals precises d'objectes i superfícies, aportant grans avantatges a la nostra empresa.

Com funciona l'Escàner làser 3D

  1. Projecció de llum estructurada: L'escàner HandySCAN 3D projecta una llum estructurada, generalment una sèrie de patrons de franges o quadrícules, sobre la superfície de l'objecte que s'escanejarà.

  2. Captura de dades: La llum estructurada es reflecteix a l'objecte i és detectada per les càmeres de l'escàner. Aquestes càmeres capturen les variacions de la llum projectada, cosa que permet mesurar la distància i la forma de l'objecte en funció dels desplaçaments de la llum.

  3. Processament de dades: Les dades capturades per l'escàner HandySCAN 3D es processen utilitzant programari especialitzat. El programari combina la informació de les càmeres, els patrons de llum projectats i els algoritmes de reconeixement per generar un model tridimensional digital de lobjecte escanejat.

  4. Calibratge i registre: Durant el procés d'escaneig, és important calibrar l'escàner per obtenir mesures precises. A més, si s'escanegen diverses parts de l'objecte, cal fer un registre per alinear correctament els diferents escanejats i generar un model coherent.

Com fem servir l'escaneig 3D als serveis de planxisteria industrial

  • Disseny i desenvolupament de productes: L'escaneig làser 3D es fa servir per capturar la geometria de peces existents o prototips i convertir-los en models digitals. Aquests models es poden utilitzar per fer modificacions de disseny, crear motlles o encunys i realitzar simulacions virtuals.

  • Control de qualitat i assegurament de processos: L'escaneig làser 3D permet comparar peces escanejades amb models CAD o especificacions originals per verificar la qualitat i detectar desviacions. Això ajuda a identificar defectes, fer inspeccions dimensionals i garantir la precisió dels productes fabricats. Aleshores l'escàner 3D es converteix en una eina essencial per mantenir el nostre compromís de qualitat.

  • Reparació i manteniment: En escanejar components danyats o desgastats, es poden crear models 3D precisos per al desenvolupament de peces de recanvi. Això agilitza el procés de fabricació i garanteix una millor adaptació de les peces de reemplaçament.

  • Enginyeria inversa: L'escaneig làser 3D s'utilitza per fer enginyeria inversa per a la fabricació de productes. Es pot escanejar una peça existent i utilitzar-la com a base per generar un model CAD precís, cosa que facilita la reproducció o millora del disseny.

  • Documentació i arxiu: L'escaneig làser 3D permet crear una representació digital completa d'objectes i components a la planxisteria. Això proporciona un fitxer digital precís i detallat que es pot utilitzar per al seguiment històric, la documentació tècnica i el control de versions.

Escanejat 3D- Escàner làser 3D

En resum, l'escaneig làser 3D amb l'escàner HandySCAN 3D és una eina versàtil per a la fabricació de productes industrials. Proporciona mesures precises i detallades d'objectes i components, cosa que ajuda en el disseny, la inspecció de qualitat i l'enginyeria inversa. En aprofitar aquesta tecnologia, podem millorar l'eficiència dels nostres processos, reduir costos i garantir la qualitat dels serveis.

Obtingueu informació de novetats que té R&G Metal Shaping com ara noves màquines, serveis, obtenció de noves certificacions, esdeveniments en què formés part l'empresa i moltes més informacions rellevants. En subscriure't obtindràs informacions exclusives i podràs mantenir-te al dia en relació amb R&G Metal Shaping.