R&G Metal Shaping

Peó de magatzem

vacants de treball -Peó de magatzem

Rols de peó de magatzem:

Realitzar tasques de recepció, classificació, emmagatzematge i preparació de comandes

Tasques i responsabilitats:

 • Verificar la qualitat i la quantitat dels productes rebuts, assegurant la correspondència amb els documents de lliurament.
 • Mantenir l'ordre i la neteja al magatzem, optimitzar l'espai d'emmagatzematge i facilitar la ubicació dels productes.
 • Col·laborar amb l'equip en la càrrega i descàrrega de mercaderies, assegurant-ne la correcta ubicació al magatzem.
 • Registrar i controlar els moviments d'entrades i les sortides de materials als magatzems, mantenint la informació actualitzada al sistema de gestió.
 • Participar en la realització d'inventaris periòdics i en la resolució de discrepàncies.
 • Controlar els subministraments de proveïdors i de clients.
 • Controlar els embalats dels productes. Vigileu l'estat de conservació dels magatzems i dels productes d'estoc.
 • Complir la normativa interna de gestió ambiental, seguretat i salut laboral a cada moment.

Tasques relacionades:

 • Manteniment
 • Seguretat
 • Autocontrol
 • Preservació de productes
 • Medi Ambient

Formació i experiència necessària per ser peó de magatzem:

 • Experiència prèvia demostrable com a peó de magatzem o en llocs similars. 
 • Capacitat per treballar de manera eficient en un entorn dinàmic i de ritme accelerat.
 • Habilitat per seguir instruccions i procediments de manera precisa.
 • Aptitud física per a la realització de tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies.
 • Coneixements bàsics de sistemes informàtics per al registre dinventari.

Competències necessàries per ser peó de magatzem:

 

  • Flexibilitat mental

  • Capacitat d´anàlisi d´informació

  • Destreses datenció

  • Organització

  • Responsabilitat

  • Sensibilitat Ambiental

Si compleixes amb els requisits i estàs interessat/da a formar part del nostre equip com a Peó de magatzem, pots emplenar el següent formulari: